Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarde voor Mikadowebshop

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van mikadowebshop.nl zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van de ballyarn website, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarde. Indien u het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreedt deze website dan niet.

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarde van mikadowebshop, zoals deze beschikbaar is gesteld door mikadowebshop. In deze algemene voorwaarde geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mikadowebshop is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij mikadowebshop.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:


Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ballyarn te mogen claimen of te veronderstellen.
mikadowebshop streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Ballyarn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Retourneren

Online gekochte producten  kunnen  geretourneerd worden op eigen kosten.U heeft de mogelijkheid om binnen 30 dagen na levering de goederen te retourneren. Het product dient ongebruikt, ongewassen, onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk, teruggestuurd te worden.
Wanneer je een online gekocht artikel wilt retourneren, raden we je aan om het artikel samen met het retourformulier terug te sturen. Het retourformulier kunt u online vinden bij  mikadowebshop.nl. Op deze wijze kunnen we je retour snel verwerken.  Na aanmelding van je retour heb je vervolgens nog 14 dagen om het artikel terug te sturen of terug te brengen naar de winkel Mikado aan de boxbergerweg 66 BE te Deventer.

Retourneren van je pakket, kan met  het retourformulier via het volgende retouradres:

Je ontvangt het aankoopbedrag , bij het retourneren van de volledige bestelling. Aankoopbedragen gedaan met een cadeaukaart worden teruggeboekt op je bankrekening. Het aankoopbedrag wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding retour betaald. Per e-mail ontvang je hiervan een bevestiging.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht . Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

Wijzigingen

Mocht deze algemene voorwaarde wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van ballyarn op deze pagina.